• Tako sam dobra u spavanju. Mogu to raditi zatvorenih očiju.

  • Grize li vaš pas?  Ne. Oh, kako ga onda hraniti?