Biti Jugosloven - to je kao da si prokuženi stranac