Decenijama je izmicala astronomima, da li su joj sada konačno ušli u trag?