Ljudska istorija je prepuna bizarnih fenomena koji pokazuju da je čas smrti ponekad određen u trenutku rođenja, pa se tako ne može nikako izbeći.