Ljudi su kao školjke – moraš ih otvoriti na hiljade da bi pronašao biser.