Prvi Evropljanin koji je probao sladoled je bio Marko Polo na dvoru Kublaj - kana, nakon toga je i preneo ovu poslasticu u Evropu