Ako se ne reaguje na vreme, reakcija može da bude smrtonosna.