Veliki broj današnjih neudatih žena debeo novčanik smatra jednim od uslova za ulazak u vezu sa muškarcem