Bore se tokom vremena povećavaju, a određeni faktori mogu dovesti do njihovog pojačanog stvaranja na licu