Malo ko zna da je pre oko 300 godina Srbin Rusiji podario obaveštajnu službu, velikog Puškina, prvu antičku statuu nage žene, granicu sa Kinom, trgovinu čajem i grad Kjahtu. To je bio grof Sava Lukič Vladislavič-Raguzinski