Sitnicama se obično ne prodaje važnost, ali se i kaže da život znače. Otkrivamo vam deset takvih malih stvari, koje su mogle da promene tok svetske istorije, ili su to - na neki način - ipak postigle