“Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri.”