Kritičari su njegove radove karakterisali kao "dela puna vedrine i optimizma, sa istančanim osećajem za boju i prozračnu atmosferu mediteranskog podneblja"...