Poštovanje je izmišljeno da bi sakrilo prazninu na mestu gde bi
trebala biti ljubav.