Vabi-Sabi, japanska filozofija odsustva, praznine i prolaznosti