straživanje izraelskih arheologa dovelo je u pitanje autentičnost Biblije. Oni su rešili da pomoću kamila, koje se spominju u Svetom pismu, ustanove da li su zaista pravile društvo Avramu dok je krčio put ka gradu Nahor