Ne čini dobro ako ne možeš da podneseš nezahvalnost.