Nema saveta.Svak’ mora svoj put pred sobom
da pojede k’o glista.