Salah Stetije (Salah Stetie),arapski pesnik francuskog jezika podseća nas na helenske i egipatske izvore evropske kulture. Njegovo pesništvo temelji se na tradiciji Remboa i Malarmea, ali je jezik koji je nasledio od simbolista stavio u službu poetike koja je u arapskoj i mediteranskoj tradiciji, hermetičnoj i slojevitoj, vezanoj za istoriju na način na koji je to Kavafijeva. Francuski jezik je u njegovim stihovima kročio van sopstvenih okvira sjedinjujući latinsku gipkost i jezgrovitost i arapske gazele, alfabet i hijeroglife, Apolona i oživljenog Ozirisa. Dobitnik je međunarodne nagrade za poeziju Zlatni ključ Smedereva 2006.godine