Ista kiša latica ne prosipa se nikada dva puta na istu ljudsku sreću