Anny Maddock,Južno afrička slikarka,slikala je ljude još od vremena,kada je kao dete,jedva umela da drži olovku.Završila je Rhenish Girls High in Stellenbosch,i diplomirala na Fine art at Cape Technical College.Magistrirala je na Fashion Design and then went into Textile Design.