Postoji očigledan lek za sve bolesti koji leči i od smrti ali ga malo ko traži i uzima. Ljudi više veruju u besmislice i reklame nego u život večni. Božanstvena medicina je oduvek pored nas