Na celom Balkanu bila su vrlo raširena verovanja u razna mitska bića. Ona se najčešće pojavljuju noću, oko groblja, u šumama, na raskršćima, u pustim kućama. Ako neko naiđe na ta mesta, može poludeti, pretrpeti veliki strah, oboleti od teške bolesti.